Koronavirus - Foreldrebetaling og retningslinjer for omsorgstilbud

Foreldre som nå opplever stengte barnehager og SFO skal slippe å betale. Det har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad slått fast.

Reduksjon av foreldrebetaling vil gis for den perioden barnehagen er stengt. I Aure kommune er fakturering for mars allerede sendt ut og refusjon for foreldrebetaling vil komme i ettertid. Det er derfor viktig at fakturaen for barnehage- og sfo plass for mars betales som normalt. Vi avventer utsending av faktura for april.

 

Retningslinjer for omsorgstilbudet i barnehager og skoler under stengingen

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever på 1.-4.trinn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn med særlige omsorgsbehov. Dette gjelder i perioden barnehagene og skolene er stengt.

  • Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med kritiske samfunnsfunksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Retten gjelder foreldre der begge har en kritisk samfunnsfunksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.
  • Tilbudet gis i barnehagens, skolens og SFO sin åpningstid.
  • Størrelsen på barnegruppa må ikke overstige fem personer inkludert ansatte. Dersom antallet overstiger fem personer, må gruppene fordeles på flere rom.
  • Ansatte må påse at hygienereglene fra FHI overholdes.
  • Det skal ikke legges opp til lek som inviterer til kroppskontakt. Slik lek bør i den grad det er mulig, unngås.
  • Barna tilbys måltider i barnehagen/skolen. Det skal ikke tas med mat hjemmefra. Personalet smører mat, da vanlig smøremåltid bør unngås.