Koronasituasjonen - oppdatering fra kriseledelsen i Aure kommune lørdag 3. oktober

I Aure har vi ingen tilfeller av registrerte personer med Covid-19, men vi ser at det er en utvikling i negativ retning i Kristiansund kommune. Vi har flere innbyggere i Aure som sitter i karantene etter opphold på utsatte steder i Kristiansund eller som har hatt kontakt med personer som har testet positivt på Covid-19. Smitteutbruddene i Kristiansund har resultert i at alle arrangement i byen med mer enn 50 personer er avlyst fra fredag 2. oktober kl. 08.00 –til og med søndag 4. oktober kl. 24.00. Vi følger situasjonen i Kristiansund og øvrige nabokommuner tett. Dersom det blir endringer som har betydning for innbyggerne i Aure vil vi komme med informasjon fortløpende.

Vi ønsker å takke innbyggere i Aure for den innsatsen dere har bidratt med for å holde smittetallene nede i kommunen. Vi er også glade for at dere har vært flinke til å bestille koronatesting på www.c19.no. Fortsett med dette, det er den beste måten å bestille test på både for pasient og for legekontoret! Det tar ca. to dager før testresultat foreligger.

Aure kommune minner igjen om følgende:

↔ hold avstand, minst 1 meter

🏠 hold deg hjemme når du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon

🔬 test deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

✋hyppig håndvask   

✈️ unngå unødvendige reiser

Neste uke er det høstferie og erfaringsvis betyr dette mer reisevirksomhet. Vi ber alle som har vært eller skal på kortere eller lengre reiser utenfor hjemkommunen om å følge med på smittesituasjonen der man er. Hvis vi skal greie å holde smitten unna våre lokalsamfunn, er vi helt avhengige av at alle tar egne forholdsregler og tester seg ved mistanke om smitte.

Vi ber også alle som kommer til Aure på ferie om å være forsiktige og oppmerksomme.

Vi ønsker alle en riktig fin høstferie!