Koronainformasjon - Viktig melding til personer som tok morgenbussen fra Aure til Kristiansund 18. desember

En person som har testet positiv tok bussen fra Aure til Kristiansund fredag 18. desember med ankomst Kristiansund 08:20. Smitteteamet i Kristiansund kartlegger nå hvilke personer som har vært i kontakt med denne personen.

Bussjåføren er kontaktet og er satt i karantene som et føre-var prinsipp.

Aure kommune ber om at personer som har vært med på denne bussturen om å være ekstra varsom på symptomer. Dersom de utvikler symptomer, må de la seg teste ved første anledning.