Koronainformasjon til tilreisende studenter som vikarer for omsorgstjenesten i Aure kommune

Dere må framvise negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 3 dager for å kunne arbeide.

Dere kan ta kontakt med leder ved deres arbeidssted for mer informasjon.