Koronainformasjon - Informasjon om koronavaksine

Her er informasjon om koronavaksinen: 

Informasjon om koronavaksine

Status vaksinasjon i Aure kommune

Vaksinasjonsarbeidet i Aure kommune er godt i gang. Dessverre mottar vi et begrenset antall vaksiner og derfor går vaksinasjonen tregere enn ønsket. Dette er noe vi ikke har kontroll over som kommune, men vi har meldt inn til sentrale myndigheter at vi har kapasitet til å motta langt flere vaksiner enn det vi mottar.

 

Vi følger de nasjonale retningslinjer når det gjelder prioritering over hvem som blir vaksinert

 

Koronavaksinasjonsprogrammet 

 

Vaksinasjonsgruppen i Aure kommune har kontroll på alle innbyggerne som skal vaksineres. Alle får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert. Følg instruksen i denne SMS.

 

Status på vaksinasjonsarbeid per 6.4.2021

 

For å gi oversikt over fremdriften i vaksinasjonsarbeidet presenteres status i forhold til oppgitte prioriteringsgrupper.

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (Aure sykehjem, Tustna helse og omsorgssenter, Solbakken bokollektiv, Habiliteringstjenesten, Skogan boliger, og de aller fleste beboere i våre øvrige omsorgsboliger).

Her er alle fullvaksinert.
 

 1. Alder 85 år og eldre.

Her er alle fullvaksinert.
 

 1. Alder 75-84 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (de som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft/lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom), kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon).

De med høy risiko mellom 18 og 64 år er tilbudt første vaksine.

Vi har gitt tilbud om første gangs vaksinering til de som er født i 1943 eller før.

Ingen i denne gruppen har fått andre vaksine ennå.

 

 1. Alder 65-74 år.
   
 2. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. (de som har kronisk leversykdom/betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom (inkl cystisk fibrose og alvorlig astma), fedme med kroppsmasseindeks 35kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte og karsykdommer (unntatt høyt blodtrykk), hjerneslag)          
                               
 3. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand. (se risikogruppe 5)
 4. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand (se risikogruppe 5)
 5. Alder 55-64 år  
 6. Alder 45-54 år 

Vi fortsetter med vaksinasjon på torsdager i ukene som kommer.

 

Helsearbeidere er prioritert for vaksinering, dette i samsvar med nasjonale retningslinjer. Hittil har ca. 100 personer fått vaksine. Dette i samsvar med nasjonale retningslinjer. 

 

Du finner oppdatert vaksinasjonsstatistikk på FHI sin hjemmeside.

 

Prioriteringsliste for vaksinasjon

I starten vil det ikke være nok vaksiner til at alle. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioriteringsliste for vaksinasjon: 

 1. Beboere i sjukeheim og lignende institusjoner
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75 - 84 år
 4. Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år
 5. Alder 55 - 64 år med bestemte underliggende sykdom/tilstand
 6. Alder 45 - 54 år med bestemte underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18 - 44 år med bestemte underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55 - 64 år
 9. Alder 45 - 54 år

Helsepersonell: Høyt prioritert helsepersonell kan prioriteres inn i vaksinasjonskøen på alle nivå

Hvordan får jeg vaksinert meg?

Personer som blir prioritert vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er altså ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Dette gjelder alle 75+ og personer med forhøyet risiko i aldersgruppen 18-64 år.

Fastlegene har egne lister over personer i risikogrupper mellom 18 - 64 år som skal prioriteres. Fastlegene følger nasjonale føringer når de hensyntar underliggende sykdommer/tilstander for rangering av prioritet. Enkelte sykdommer/tilstander blir vurdert uavhengig av alder, i tråd med nasjonale råd.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tidspunkt og sted for vaksinering av ulike målgrupper basert på nasjonale prioriteringer og på antall tilsendte vaksinedoser. 

Vi vil kunngjøre tilbud om koronavaksiner fortløpende. Dette vil ta tid, vi må belage oss på å være tålmodig, men klar på kort varsel. Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Aure, må vaksinen settes innen få dager. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbud om vaksine til den første vaksinen skal settes.

Vi starter med institusjoner og personer med heldøgns omsorg (Aure sykehjem, Tustna helse- og omsorgssenter og Solbakken) og jobbar oss videre nedover lista over de 9 nasjonalt prioriterte vaksinegruppene, til vi er i mål.

Beboere og pasienter med heldøgns omsorg vil få vaksinen der de bor. (Aure sykehjem, Tustna helse- og omsorgssenter og Solbakken) Hjemmeboende, som mottar hjemmetjeneste og som ikke kan delta på massevaksinering, vil få tilbud om vaksinasjon i heimen.

 

Massevaksinasjon av øvrige innbyggere vil foregå i Aure Arena.

 

Kunngjøringer vil fortløpende komme på kommunen sine nettsider, Tidens Krav og  via kommunens facebook-side.

Når starter koronavaksinering i Aure?

Vi planlegger for oppstart av vaksinering av risikogrupper i starten av januar 2021. Institusjoner vil være de første som får vaksine, og vi vet at vi vil motta et begrenset antall doser allerede i uke 1.

Det er varslet at områder med vedvarende høyt smittetrykk vil få tilbud om flere vaksiner enn resten av landet. Sannsynligvis vil kommunen motta flere leveranser med et begrenset antall vaksinedoser for etappevis vaksinering, før det kan bli aktuelt med massevaksinering av risikogrupper. 

Kommunen vil følge Folkehelseinstituttet sin plan for handtering og distribusjon av vaksiner.

Det er viktig å merke seg at du vil bli tildelt to datoer for vaksinasjon fordi du skal ta to doser for å oppnå full effekt av vaksinen. Vaksine nummer to skal tas innen 19-23 dager etter den første vaksinen. Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene.

Hvorfor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sjukdommen. De fleste får ingen eller kun milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. Covid-19 er en dødelig sykdom for enkelte i utsatte grupper.

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge uten at det er konkludert med at nytten er langt større enn risikoen.