Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027

Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Her kan du lese

 

Politisk behandling av budsjettforslaget

Kommunedirektørens budsjettforslag behandles i uke 46 og 47 av av hovedutvalgene, ungdomsrådet, administrasjonsutvalget, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Formannskapet skal behandle høringsuttalelser og gi sin budsjettinnstilling 23. november. Budsjettet legges da ut på offentlig høring før kommunestyret skal behandle endelig budsjett og økonomiplan i sitt møte 14. desember.