Kartlegging av sjøørretvassdrag i Aure kommune

 Klikk for stort bildeFiske med elektrisk fiskeapperat er en av arbeidsmetodene som vil bli brukt i dette kartleggingsprosjektet. MidNat   

Midtnorsk Naturundersøkelse (MidNat) er et firma som kan tilby et bredt utvalg av tjenester innenfor naturkunnskap og er lokalisert i Heim kommune. MidNat skal bidra til økt kunnskap om natur og miljø i Midt-Norge gjennom naturvitenskapelige undersøkelser og utredninger.

Kartlegging av sjøørretvassdrag

I 2021 skal MidNat ha en kartlegging av sjøørretvassdraga i Aure kommune. Les mer om  kartleggingen på MidNat sin hjemmeside.

Ønsker opplysninger fra lokale og spesielt interesserte 

I forbindelse med kartleggingsprosjektet ønsker MidNat å komme i kontakt med folk i Aure som er interessert i sjøørretbestanden, eller de som har god lokal kunnskap for å kunne gjennomføre prosjektet på en bedre måte. 

Det vil i første omgang bli holdt et uformelt møte angående oppstart på Aure Arena på kveldstid. Dato for møtet er ikke fastsatt. Dette vil bli avklart i første uke i mai. 

Har du interesse for prosjektet, eller har du god kunnskap rundt sjøørretvassdrag tar du kontakt med Martin Hanssen på e-post.  

Nærmere opplysninger for møte vil bli sendt ut til interesserte.