Innspill til kommunedelplan for trafikksikring, handlingsdelen

Aure kommune skal revidere kommunedelplanen for trafikksikring. I den forbindelsen inviterer kommunen innbyggere, lag og organisasjoner mv. til å komme med innspill innen 1.august 2024.

Les gjeldende handlingsdel til trafikksikkerhetsplanen

 

 I innspillet bør du gi følgende opplysninger:

  • Hva innspillet gjelder.
  • Forslag til tiltak for å bedre trafikksikkerhet.
  • Grupper/brukere som spesielt vil dra nytte av bedre trafikksikkerhet.
  •  Hvilken veistrekning det gjelder eller annen geografisk referanse som lokaliserer området som innspillet gjelder. Tegn gjerne inn området på et kart. 
  • Kart kan du hente her på hjemmesiden, eller få utlevert ved henvendelse til servicekontoret.

 

 

Du kan gi innspill på tre måter (i prioritert rekkefølge):

  1. Via elektronisk skjema
  2. Via e-post til postmottak@aure.kommune.no
  3. Fysisk brev til: Aure kommune, Rådhuset, postboks 33, 6689 Aure.

 

 

Frist for å komme med innspill er 1. august 2024.

Eventuelle spørsmål kan du rette til Thomas Kristensen Langholm, Kommunalteknikk, 99570047