Innsamling av klær og utstyr til flyktninger fra Ukraina

Aure kommune får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å donere klær og utstyr til ukrainske flyktninger.

Flyktningetjenesten i Aure, fra venstre: Hans Christian Hennøen,  Inger Lise Midtsæter, Hanna Åsgård, Alice Ødegård, Angelina Nordgård og Mari Thevik - Klikk for stort bildeFlyktningetjenesten i Aure, fra venstre: Hans Christian Hennøen, Inger Lise Midtsæter, Hanna Åsgård, Alice Ødegård, Angelina Nordgård og Mari Thevik. Aure kommune og Aure frivilligsentral har startet et samarbeid om tiltak knyttet til bosetting av ukrainske flyktninger i kommunen. Tiltakene dreier seg om blant annet koordinering av innsamling av klær og utstyr til flyktninger. Det vil komme nærmere informasjon om dette når lokalet er på plass. For å få til et godt inkluderingsarbeid er kommunen avhengig av samarbeid med frivillig sektor. Lag og foreninger som ønsker å bidra i dette arbeidet, oppfordres til å ta kontakt med frivilligsentralen.