Ingen rype- og småviltjakt i Klakkan og fra Torset til Todal i 2023

Styret i Indre Aure grunneierlag har vedtatt å frede rype og skogsfugl i grunneierlagets området som strekker seg fra Torset til Todal i Aursundet. 

Klakkan grunneierlag har også vedtatt at det det  heller ikke blir jakt i deres områder i samme tidsrom, 10. september 2023 - 29. februar 2024.

Dette vil bety at all småviltjakt I dette området er stengt fra i år.

Indre Aure grunneierlag selger fiskekort og låner ut båter

Indre Aure grunneierlag vil minne om at laget har flere flotte fiskevann og ved kjøp av fiskekort vil du kunne låne båt gratis i Indre Aure grunneigarlag sine vann.

Du finner båter ved Vikavannet, Torsetvannet, Kvistdalsvannet og Slepadalsva. .

Det bes om å våre besøkende tar hensyn til natur og det er både ville dyr  og bufe som beiter og ber derfor  om at folk holder hunder under kontroll og tar søppel med ned.