INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN PÅ 1.-4.TRINN I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE

Skolene åpner igjen mandag 27.april for 1.-4.trinn.

I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at alle gjør en innsats og følger de nye rådene om smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å

  • Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • Ha et godt renhold
  • Være mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og på SFO
  • Ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • Holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Det er viktig at barna ikke møter på skolen eller SFO dersom de har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer, skal dere ikke følge barna til skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene og barna må hentes så fort som mulig.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Skoleskyssen går som vanlig, men også der er det regler for avstand mellom passasjerene. Det skal være et sete mellomrom mellom hver passasjer. Dersom vi skal få til dette, må vi begrense bruken av skoleskyss. De som har mulighet til det, bør hente og bringe barna selv. Vi ønsker at dere svarer på skjemaet nedenfor om dere trenger skoleskyss eller ikke