Informasjon om nedjustert TISK i Aure kommune

TISK står for Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene.

Testing

Hovedregel gjelder fremdeles: Ved symptomer forenlig med Covid19 bør en teste seg. Gjelder også vaksinerte
Isolasjon:
Den som tester positiv skal fremdeles i Isolasjon. Gjelder også fullvaksinerte.


Smittesporing


•    Kommunen vil smittespore hustandsmedlemmer og tilsvarende andre nærkontakter som har plikt til å gjennomføre smittekarantene.
•    Øvrige nærkontakter vil i hovedsak informeres av den smittede med oppfordring om å la seg teste. Denne informasjonen kan gis av den smittede selv, foresatte/verge, arrangør, restaurant/utested, skole/barnehage eller på annet vis som er vurdert som hensiktsmessig.


Karantene


•    Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (for eksempel kjæreste) har plikt til å gjennomføre smittekarantene.
•     Denne gruppen kan teste seg ut av karantene under forutsetning av at de ikke utsettes for videre eksponering. Dette ved daglig selvtesting i sju dager. Kontakt kommunens koronatelefon (90147256) for veiledning og utlevering av tester. 
•    Alle som utvikler symptomer skal teste seg med PCR på teststasjon og er i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Ved påvist smitte skal de i isolasjon
•    Øvrige nærkontakter plikter ikke til karantene, men oppfordres til å teste seg snarest. 

 

Ved utbrudd i skole/barnehage


Ved utbrudd vil tiltakene først og fremst være målrettet testing over en gitt periode. Kommunens smittevernteam vil vurdere testregime og eventuelle andre tiltak for hvert enkelt utbrudd.