Informasjon om koronasmitte i Aure 2021

Siden 1. januar i år har vi fått tre positive tilfeller av Covid-19 i Aure kommune. Disse tre tilfellene henger ikke sammen med smitten ved videregående skole i Kristiansund og disse tre tilfellene henger heller ikke sammen med hverandre.

Første smittetilfelle kommer fra smitteutbrudd i Trondheim. Vedkommende har vært i kontakt med en smittet person fra Trondheim, og har fått positivt test etter dette. Den smittede personen er satt i isolasjon. Alle nærkontakter av den smittede ble satt i karantene og alle disse har avlagt negativ test så langt.

Andre smittetilfelle er en person som har kommet til Aure fra utlandet. Personen ble testet ved ankomst til Norge og gikk rett i isolasjon ved ankomst til Aure. En nærkontakt er satt i karantene og er under testing.

Tredje smittetilfelle er en person som har vært på reise i Oslo. Personen testet seg ved hjemkomst til Aure og fikk da positivt prøveresultat. Personen har vært i isolasjon etter hjemkomst. Nærkontakter er satt i karantene og er under testing.

 

Kontroll på smittetilfellene

Vi mener å ha kontroll over smitten i Aure kommune pr dags dato og har full oversikt over de tre tilfellene som har kommet etter nyttår. Samtidig er vi bekymret for situasjoner med økt smitte i befolkningen og særlig med tanke på økt reisevirksomhet. I alle tilfeller med positivt testresultater blir det straks igangsatt smitteoppsporing og den smittede må levere liste med alle mulige nærkontakter innen kort tid. Alle på denne listen blir kontaktet snarest.

Det er stor forståelse for at innbyggerne har behov for detaljert informasjon når det gjelder smittetilfeller i vår kommune, men vi ber om forståelse for at kommunen er forpliktet til å ta et særlig hensyn til personvernet når slike opplysninger skal ut. Vi er en liten kommune og da er det lettere å identifisere hvert enkelt tilfelle enn i en kommune med flere innbyggere. Vi vurderer dette nøye i hvert enkelt tilfelle og søker alltid å gi konkret og nødvendig informasjon ut til våre innbyggere.