Informasjon fra Luftfatstilsynet om nytt restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden

Luftfartstilsynet informerer om at det den 16. november 2022 ble opprettet et permanent restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden, etter søknad fra Equinor ASA.

Nærmere informasjon om områdets vertikale og horisontale utstrekning, samt de restriksjoner som gjelder, kan finnes i forskriften.

Nærmere begrunnelse bak opprettelsen av restriksjonsområdet kan finnes i gjennomførte høringsdokumenter.

En viktig faktor i overholdelse av forskriften, er informasjon ut til aktørene i markedet, både for den bemannede og den ubemannede luftfarten (droner). Luftfartstilsynet vil informere utad om forskriften. I tillegg er Equinor bedt om å gjøre det samme.