Informasjon fra enhet for helse og familietjenester, Aure kommune.

For å hindre smitte av Koronavirus blir drift betydelig redusert og våre lokaler stengt for publikum. Mange vil motta sms eller telefon om avlyst time.

Informasjon om kommunens legetjenester kommer i eget oppslag.

Aure helsestasjon:

Vi prioriterer gravide, fødende og nyfødte. Kontakt oss per telefon hvis du har spørsmål eller er bekymret for ditt barns utvikling. 

Jordmortjenesten: Elisabeth Jørgenvåg 90 01 77 66

Helsestasjonen: Heidi Vean     90 05 24 23

                           Eva Olin Hagen   94 81 63 53

                           Kirsti Halsbog Lange   48 23 24 43

 

Tjeneste for Psykisk helse og rus:

Alle aktivitetstilbud er avlyst. Tjenesten kan kontaktes på tlf i tidsrommet 08 - 15.45 mandag - fredag.

Ruskonsulent Tanja Jørgenvåg, tlf 90 52 27 36

Psyk. sykepleier Alice Ødegård, tlf 91 59 07 95.

 

Barneverntjenesten:

Saksbehandlere har hjemmekontor. Fagmøter, samarbeidsmøter, kontorsamtaler, hjemmebesøk og tjenestereiser vil bli begrenset til det som vurderes som helt nødvendig. Barneverntjenesten vil ha oppfølging og kontakt med familier, barn og unge pr telefon. Bekymringsmeldinger mottas og vurderes som normalt. Barneverntjenesten kan nås på telefon: 

May-Britt Nordgård        48 89 31 88

Anders Johannessen     47 76 00 21

Marte Pettersen             46 83 16 75

Karen Nordheim             71 64 75 58

Barnevernvakt (kl 15.30-08.00)  97 60 16 16/ 02800

 

Ergoterapi og fysioterapi

Alle gruppetilbud avlyses og tilbud i hjemmet tilbys kun når dette vurderes som nødvendig. Hos Ronny Nergård og Piotr Owczarz avlyses all behandling for å redusere smitterisiko i tilstøtende lokaler. Margaret David Ås gir tilbud som vanlig. Kommunale oppgaver vil gis så langt det lar seg gjennomføre uten å gi risiko for smittespredning. Tjenestene nås på telefon.

Andrea Bødow            41 66 40 60

Nina Bielawski             90 56 72 75

Karen Egseth               95 80 52 02

Piotr Owczarz               91 31 06 59

Ronny Nergård             48 18 99 36

Margaret David Ås        41 55 50 52