Infofilm fra kriseteamet

Filmen finner du på kommunens facebookside her: Infofilm fra kriseteam