Idrettshallen blir åpen for frilek

I sommer blir idrettshallen ved Aure arena åpen to dager i uken for frilek

Idrettshallen blir åpen hver tirsdag og torsdag fra klokken 10.00 til klokken 15.00, fra den 12. juli til og med den 4. august.

Det er mulig å dele hallen i 3 deler, så det er mulig med flere ball-aktiviteter, hoppeslott med mer.

Klatreveggen blir sommerstengt!

Det vil være vakt/vert til stede i hallen i åpningstiden.