Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.

     

Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten utføres av et tverrfaglig team som kommer på hjemmebesøk. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten. Tilbudet er for deg som har hatt et funksjonsfall, er motivert til å trene deg opp og ønsker å mestre aktiviteter i hverdagslivet.

Ansatte i hjemmetjenestene står for oppfølging og opptrening i brukerens hjem og nærmiljø.

Kjenner du noen som dette tilbudet kan passe for, hjelp de søke eller komme i kontakt med noen i kommunen som kan hjelpe de med å søke. Mer informasjon finner dere her: Hverdagsrehabilitering.