Hva gjør jeg om jeg finner et skada eller dødt dyr i utmarka?

Charolais på sommerbeite Kari Ingeborg Hårstad Når man er på tur i skog og fjell kan man komme over husdyr som er skadd eller er død. Hva gjør man da? 

I Møre og Romsdal er det ca. 143 000 beitedyr på utmarksbeite. Selv om dyreeiere har pålegg om å se til dyrene sine minst en gang i uka, kan det være vanskelig å finne skadde eller døde dyr som har gjømt seg i naturen. 

Årsaker til at dyr blir skadd eller dør i naturen

Naturen i Møre og Romsdal er vill, og noen beitedyr setter seg fast på fjellhyller, trør feil eller faller ned mot skråninger, vassdrag m.v. Naturen byr også på sykdommen som Alveld, infeksjoner og flåttbærende sykdommer. 

Ca 7 % av dyra blir tapt på beite av ulike årsaker. Det er viktig for bonden å raskt finne skadde eller døde dyr, slik at man kan finne årsaken. Bonden kan i slike tilfeller sette i gang andre tiltak slik at andre dyr ikke blir skadd. 

Hva gjør du?

Om du er på tur i skog eller fjell og kommer over et skada eller dødt dyr - hva gjør du?

  • Merk funnstedet, gjerne med en plastpose i et tre som er lett å finne igjen. 
  • Er dyret skada - kontakt eier eller kommune raskest mulig. 
  • Er dyret dødt - la kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til slik at ikke åtseletere kommer til.
  • Fotografer kadaveret om mulig fra ulike vinkler. Husk å få med øremerke dersom det lar seg gjøre.
  • Noter kartreferanse og/eller GPS punkt.
  • Mistenker man at rovdyr har drept beitedyret, kan man melde ifra til nærmeste rovviltkontakt(eller bonde/kommune) raskest mulig - bevis forsvinner fort i naturen. 

Kontaktinfo til dyreeier og øremerker

Beitelag kan ofte sette opp plakater ved inngangen i turområdet der det går beitedyr. På plakatene står det kontaktinformasjon du kan bruke om du finner skada eller døde dyr. Gi også beskjed dersom du finner haltende dyr, løshunder og lignende. 

Øremerker er identitetspapiret til beitedyret. Øremerket har et individnummer, men det kan også stå navn på eier samt telefonnummer på øremerket i tillegg. Dersom man ikke finner navn på eier eller telefonnummer direkte, kan kommunen hjelpe til med å finne eier gjennom dyreholdets individnummer. 
Du kan også kontakte en bonde i nærområdet som kan hjelpe deg med å finne riktig eier, dersom du ikke finner kontaktinfo på øremerket eller ved en plakat. 

Båndtvang hund

Husk generell båndtvang på hund fra 1.april-20.august!

God tur!