Hovedopptak Aure kulturskole - skoleåret 2020/2021

Nå er hovedopptaket til neste skoleår i kulturskolen avsluttet. Søknadsfristen var 1. mai og det kom inn totalt 129 søknader.

Vi har tatt opp 94 unike elever på 123 elevplasser, og har 6 elever på venteliste.

Nå åpnes det opp for nye søknader igjen, og vi tar inn elever fortløpende ved ledig plass.  

Vi har ledige plasser på tilbudene dans, kunst, musikklek og Etter skole kor.

Her kan du søke plass i kulturskolen

Nytt fra neste skoleår er at vi starter opp Etter skole kor for elever på 1. til 4. trinn både i Aure Arena og på Sør-Tustna skole. Søk via kommunens nettsider.

Vi ønsker ny og tidligere elever velkommen til kulturskolen!

Kontaktinformasjon

Marte Rønningsbakk
Kulturskolerektor og musikklærer
E-post
Telefon 71 64 74 73
Mobil 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure