Høring på ruteendringsprosessen 2023 - har du innspill?

Den årlige ruteendringsprosessen for ferge-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringer vil gjelde fra 1. mai 2023.

Slik melder du innspill og høringsfrist

Innspill sendes til postmottak@aure.kommune.no, frist 1. august.

Aure kommune vil ha innspill fra innbyggerne

Det er viktig at du som innbygger sier din meining om rutetilbudet på ferge, hurtigbåt og buss dersom du ser at noe kan endres til et mer tilpasset tilbud.

Aure kommune samler og sammenstiller innspillene til Møre og Romsdal fylkeskommune etter at høringsfristen er ute. 

  • Forslag til ruteendringer som gjør korrespondanser bedre vil bli prioritert.
  • Vi ønsker tilbakemelding på ruteopplegget i høytidene (for eksempel julerutene) Hva er bra og hvilke endringer som bør gjøres?
  • Forslag som gjelder endringer i rutetidene på riksvegfergerutene (rute nummer: 10, 11, 33 og 48) må tas opp direkte med Statens vegvesen.
  • Forslag til endringer av holdeplasser eller andre saker som ikke angår rutetidene spesifikt, må sendes i eget brev utenom denne ruteendringsprosessen.

Endringer vil gjelde fra 1.mai 2023. Om du har innspill, er det viktig at de kommer frem nå.

Ruteendringsprosessen 2023 (PDF, 174 kB)