Høring - Bredbåndsutbygging i Aure kommune

Aure kommune jobber for å gi sine innbyggere, sitt næringsliv og sine turister et godt og robust tilbud innenfor mobil- og internettkommunikasjon. For å styrke områder hvor tilbudet i dag ikke er tilfredsstillende, vil Aure kommune søke om nasjonalt tilskudd til utbygging og forbedring av infrastruktur for kommunikasjon i kommunen.

Høringsfrist: 10. mai 2019.

Regjeringen har gitt Nasjonale kommunikasjonsmyndigheter (Nkom) i oppgave å administrere tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte. Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan forventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene.

 

Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastningshastighet. Mer informasjon om ordningen, og vekting av kriteriene finner du i beskrivelsen av tilskuddsordningen hos Nkom og/eller hos Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Et av kravene for å kunne søke om statlig tilskudd fra denne ordningen, er at kommunen må kunngjøre de geografiske områdene utbyggingen skal gjelde for, slik at det blir mulig for alle berørte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden eller prosjektet.

 

Etter innspill fra innbyggerne ønsker Aure kommune i år å søke om tilskudd til bredbåndsutbygging på Skardsøya. Se tabell nedenfor:

Område Begrunnelse
Strekningen fra Skipnes til Kalland på Skardsøya - Innspill / underskriftskampanje fra Skarsøya grendalag med meget stor oppslutning
- Dårlig eller svært dårlig dekning i det foreslåtte området
- Det er mange lokale næringsaktører i området

 

Se også kartutsnitt:

Klikk for stort bilde

 

Endelig prioritering av områdene til søknad om tilskudd vil bli gjort etter gjennomgang av innspill fra denne høringsprosessen. I forbindelse med søknaden inviteres derfor bedrifter, innbyggere, lag og foreninger og eventuelle andre interessenter til å komme med innspill til kommunen innen 10. mai 2019, klokka 12.00.

 

Høringsuttalelse

Innspill kan sendes fortinnsvis på elektronisk skjema. Du kan også sende uttalelse til postmottak@aure.kommune.no og merk eposten Høringsuttalelse bredbåndsutbygging.

Kontaktinformasjon

Ivar Andreassen
Enhetsleder Utvikling og service
E-post
Telefon 71 64 74 66
Magne Torsetnes
IKT
E-post
Telefon 71 64 74 21
Mobil 979 60 739

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure