Har du registrert deg på Innbyggervarsling?

Innbyggervarsling er en tjeneste kommunen bruker for å varsle om uventet vannstans, kokevarsel på vann og andre akutte hendelser. Kommunen sender også varsel via Innbyggervarsling om planlagt vedlikehold på vei, vann og avløp.

I tillegg bruker kommunen tjenesten i andre situasjoner for raskt å nå ut med viktig informasjon.

Du mottar Innbyggervarsling som tekst- eller talemelding på telefonen din.

Sjekk om du er registrert

For at vi skal nå deg, er det viktig at du sjekker om du er tilgjengelig for innbyggervarsling. Blant annet må du  sjekke at telefonnummeret ditt og bostedsadressen din stemmer overens.

Du som har fritidsbolig i Aure, kan også motta innbyggervarsling.

 

Slik kan du kontrollere/endre dine opplysninger for varsling fra Aure kommune:

Gå inn på Innbyggerportalen

Følg instruksjoner:

1. Få verifiseringskode: Legg inn eget mobilnummer, trykk "Jeg er ikke en robot" og "Send verifiseringskode"

2. Angi verifiseringskode: Skriv inn koden mottatt på sms, i angitt felt, og trykk "Innlogging"

3. Kontroller og hvis aktuelt, rediger dine opplysninger:

- Data i telefonbasen

- Slå av varsling hvis du ikke vil motta dette for aktuelt sted

- Legge til flere (maksimum 5 ulike adresser) steder du vil motta varsel for, hvis du ønsker.