Har du eller dine behov for helse- og omsorgstjenester? Nå kan du søke digitalt!

Har du behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass kan du nå søke digitalt på en rask, sikker og trygg måte.


Hvem kan søke?  

Du som trenger helse- eller omsorgstjenester kan selv søke digitalt, eller du kan få hjelp av dine nærmeste eller verge. Du kan også få hjelp av helsepersonell i kommunen din til å fylle ut den digitale søknaden. Så er du pårørende og ønsker å søke på for eksempel hjemmehjelp for din mor, far eller andre kan du åpne søknadsskjemaet og veiledningen som du finner her på vår hjemmeside. 

 

Klikk for stort bilde 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet og hvordan søker du? 

Informasjon om hvordan du søker og informasjon om tjenestene finner du på her på hjemmesiden vår. 

Pålogging via ID-porten

De fleste bruker nå ID-porten for å logge på nettbanken sin, og samme løsning bruker vi på søknadsskjemaene. Har du en mobiltelefon, nettbrett eller pc kan du enkelt sende inn søknadsskjema som blir sendt direkte til saksbehandling i våre fagsystemer. 

 

Pårørende eller verge med fullmakt kan også søke digitalt

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut selve søknaden. 

Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved eller ettersendes. 

 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Søk helse- og omsorgstjenester

Vi oppfordrer alle til å bruke løsningen, både innbyggere og ansatte. 

 

 

Du kan fortsatt sende papirskjema 

Hvis du eller dine pårørende ikke er så trygg på det digitale kan du velge å sende inn papirsøknad om du ønsker det.