Gjør en kjempejobb

Alle som ferdes på kommunal grunn, og alle som oppholder seg i Aure sentrum ser hvor fint det ordnes til med både planter, gress og omgivelsene for øvrig.

Vi er takknemlig for å ha flinke folk i aksjon. Tusen takk, Abraham og Inge, for jobben dere gjør!

Abraham og Inge gjør jobben med å forskjønne uteområdet til rådhuset.