Gjenåpning av kommunens institusjoner og omsorgsboliger

I går, 27.05.20, kom den gledelige nyheten om at vi kan starte gjenåpningen av våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi vet at mange beboere og pårørende er ivrige etter å se sine kjære. Samtidig gjelder retningslinjer som Aure kommune må forholde seg til, samt noen man har utarbeidet selv for å minimere risiko for smitte. Kommunen skal vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko under de ulike fasene av Covid-19-epidemien.

Besøk i institusjon

 

I Aure kommune vil besøk ved Aure sykehjem, Solbakken bokollektiv og Tustna helse- og omsorgssenter vil disse reglene være gjeldene:

 

Før besøk i institusjon

 

 • Du MÅ ringe og avtale besøk på forhånd, før du kan besøke institusjon. Dersom du ikke har avtalt besøk på forhånd vil du ikke slippe inn.

 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. 

 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.

 

For besøk ved Aure sykehjem og Tustna helse- og omsorgssenter

 • Besøkstid i våre institusjoner er mellom kl 10.00 – 19.00 – i max 45 minutt.

 • Vi tar kun imot 1 besøkende familie om gangen

 

 

Dagen før besøk i institusjon

 

Vurder om du oppfyller kravene til å besøke institusjonen

 • Besøkende kan ikke ha symptomer på Covid-19 eller annen infeksjon. Det vil si at besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer må utsette besøket til man er frisk

 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.

 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene før besøket.

 • Besøkende kan ikke selv ha vært smittet av Covid-19.

 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.

Besøkende skal som hovedregel ikke komme på besøk dersom de ikke oppfyller kravene, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.

 

Når du ankommer institusjonen

 

 • Du må utføre hånddesinfeksjon. Se plakat ved inngang om hvordan du utfører korrekt hånddesinfeksjon

 • Besøksprotokoll må føres for mulig smittesporing. Du må fylle inn

  • Tidspunkt og dato for besøk

  • Navn på alle besøkende

  • Telefonnummer for alle besøkende

 • Besøk kan skje utendørs eller inne på pasientrommet, dersom beboer har enkeltrom

 • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker. Besøkende må holde en meter avstand til den de besøker, men dersom dette er vanskelig kan en ha berøring, men må da unngå ansikt-til-ansikt kontakt.  

 • Besøkende må gå rett til pasientrom. Det er ikke tillatt for besøkende å oppsøke og oppholde seg i fellesareal som stue og kjøkken.

 • Besøkende anmodes om ikke å servere mat. Det vil ikke bli servert mat.

 • Besøkende anmodes om ikke å benytte badet

For besøk ved Aure sykehjem og Tustna helse- og omsorgssenter

 • Besøket kan vare i opptil 45 minutter etter bestilt besøkstid. Besøkende har deretter ansvar for å forlate institusjonen i god tid før neste familie kommer på besøk.

 

Etter besøk i institusjonen

 

 • VIKTIG: Dersom du har vært på besøk i en institusjon og blir syk i etterkant av besøket, skal institusjonen varsles så raskt som mulig. Dette er viktig for at vi skal fange opp smitte tidlig.

  • Aure sykehjem: 71 64 75 18 / 71 64 75 13 / 71 64 75 15

  • Solbakken bokollektiv: 71 64 76 40 / 71 64 76 41

  • Tustna helse- og omsorgssenter: 71 52 26 60

 

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte. Gjenåpning skjer med forbehold om rask stenging av institusjoner dersom smittebildet endrer seg.

 

 

Besøk i omsorgsbolig

 

I Aure kommune har vi Aure omsorgsboliger, Skogan, Solbakken heldøgns bofelleskap, Gullstein omsorgsboliger og Leira omsorgsboliger

Omsorgsboligene åpnes for besøk. Besøks- og oppholdsrestriksjoner i kommunalt fellesareal i tilknytning til boenheter i omsorgsbolig kan gjennomføres ved behov. Aure kommune ønsker å begrense opphold for besøkende i slike arealer, slik at fellesarealet forbeholdes beboerne.

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges

Vurder din egen helsetilstand, og avgjør om du bør gjennomføre et besøk. Våre anbefalinger er:

 • Besøkende kan ikke ha symptomer på Covid-19 eller annen infeksjon. Det vil si at besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer må utsette besøket til man er frisk.

 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.

 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene før besøket.

 • Besøkende kan ikke selv ha vært smittet av Covid-19.

 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.

 

Når du ankommer omsorgsboligen

 

 • Du må utføre hånddesinfeksjon. Se plakat ved inngang om hvordan du utfører korrekt hånddesinfeksjon

 • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn de besøker. Besøkende må holde en meter avstand til den de besøker, men dersom dette er vanskelig kan en ha berøring, men da må en unngå ansikt-til-ansikt kontakt.

 • Besøkende må gå rett til beboers leilighet. Det er ikke tillatt for besøkende å oppsøke og oppholde seg i fellesareal som fellesstuer, felles-wc og lignende. Vi oppfordrer besøkende til å ikke bruke heis i boligene der dette er et alternativ.

 

Etter besøk i omsorgsboligen

 

 • VIKTIG: Dersom du har vært på besøk hos en beboer og blir syk i etterkant av besøket, ønsker hjemmetjenesten å varsles så raskt som mulig. Dette er viktig for at vi skal fange opp smitte tidlig.

  • Hjemmetjenesten Aure: 97 03 23 53

  • Hjemmetjenesten Tustna: 91 59 00 73

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte. Gjenåpning skjer med forbehold om rask stenging av institusjoner dersom smittebildet endrer seg.