Frivilligsentralen avlyser sine aktiviteter inntil videre

Som forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus, avlyser Aure frivilligsentral alle sine aktiviteter inntil videre. Frivilligsentralen vil heller ikke være åpen for besøkende fra og med i dag.

Frivilligsentralen avlyser nå alle sine aktiviteter på ubestemt tid, på bakgrunn av forebygging av smittefare av koronavirus.

Dette gjelder alle aktiviteter i regi av Aure Frivilligsentral, samt der vi samarbeider med andre, som: kaffeservering mandagstrim, transport til fredagstrim. Matkista og babytreff.

Frivilligsentralen vil fra i dag, onsdag 11. mars 2020, ikke ha bemanning annet enn daglig leder, og vil ikke fungere som møteplass da vi har mange besøkende i risikogruppen. 

Ring oss gjerne på tlf.48 38 08 62 ved spørsmål.