Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste for alle innbyggere i Aure kommune.

Frisklivssentralen er til for deg som trenger hjelp og motivasjon til å endre levevaner knyttet til aktivitet og kosthold.

Vi starter kurs i mestring av egen helse gjennom individuell veiledning, trening i grupper og kostholdsveiledning.

Oppstart: november 2019

Målet med tilbudet er bedre helse og økt livskvalitet.

Målgruppe: Voksne i aldersgruppa 18-67 år. Dette er et lavterskeltilbud til personer som ønsker å endre levevaner, for personer som har økt risiko for livsstilsykdommer eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet og endret kosthold har en helsefremmende og forebyggende effekt.

Tilbudet består av et 12-ukers kurs («frisklivsresept») som inneholder:

  • Individuell samtale der behov, ønsker og motivasjon kartlegges
  • Trening i gruppe 2 ganger pr. uke
  • «Bra Mat-kurs»: 5 tema-kvelder med   kostholdsveiledning
  • Avsluttende samtale med veiledning om veien videre

 

Du kan ta kontakt med oss direkte, gjennom legen din eller andre helsetjenester i kommunen

 

Hva kan vi tilby?

Frisklivssamtale:       

  • En individuell samtale der personens behov,ønsker og motivasjon kartlegges, og sammen lager vi mål for en periode på 12 uker i første omgang.

Samtalen er gratis, og sammen finner vi ut om det kan være aktuelt for deg å delta på våre kurs som til sammen varer i 3 måneder og kalles «frisklivsresept».

  • Frisklivstrening:
  • Trening i gruppe 2 ganger i uka i 12 uker. Nivået tilpasses deltakerne. Det blir gruppetrening både inne og ute.

Det er en frisklivsveileder som organiserer gruppeveiledningen. Vi har fokus på treningsglede, mestring og variasjon.

Vi kan også bistå deltakeren i oppfølging til andre tilbud som finnes. Deltakeren får råd og hjelp til å organisere egenaktivitet i andre dager i uka.

Pris: 250 kroner for 3 mnd. Påmelding kreves.

  • «Bra Mat-kurs» er et inspirasjonskurs hvor fokuset er å øke motivasjonen for et varig sunnere kosthold. Kurskonseptet er utarbeidet av helsedirektoratet. Kurset vil gå over 5 kvelder à 2 timer.

Pris: 250 kroner. Påmelding kreves.

  • Avsluttende samtale: «Frisklivsresepten» avsluttes med en samtale med råd og veiledning om veien videre for å kunne opprettholde en varig helsefremmende livsstil. Frisklivssentralen er et bindeledd mellom deltakere og kommunale helsetjenester, og vi formidler også kontakt mot frivillige tilbud som finnes.

 

Ta kontakt via e-post: friskliv@aure.kommune.no

Telefon: 71 64 75 03

Med vennlig hilsen

Line Nedresæter (frisklivskoordinator)

Nina Bielawski (folkehelsekoordinator)

Ingrid Hellandsjø (kontorkonsulent Helse og familie)

Kontaktinformasjon

Ingrid Hellandsjø
Kontorkonsulent
E-post
Telefon 71 64 75 03

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure