Endring av teststed for korona

Vi har endret lokalisasjon for prøvetakning vedr. covid-19. Den nye testplassen er i garasjen på sørsiden av baneanlegget til Aure arena, nabobygget til bedehuset. Testene rekvireres fortsatt hos fastlege, som stiller indikasjon og rekvirerer prøvene. Det avtales da dag og tidspunkt for prøvetakningen.

Den nye lokalisasjonen tas i bruk f.o.m. mandag 27.04

Alle skal sitte i bilene hele tiden og vil bli vinket frem etter tur, slik som beskrevet tidligere

Kartutsnitt viser bygget med parkerings- /køløsning.

.Klikk for stort bilde