Eldretrimmen avlyst

Informasjon vedrørende KORONAVIRUS 

I henhold til råd fra Folkehelseinstituttet og Aure Kommune v/Rådmann;

 - Frivillige lag, organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å begrense sin aktivitet.

Derfor avlyses Eldretrimmen på mandager framover.

Når situasjonen er avklart og trimmen kan starte igjen vil vi komme med ny informasjon.