Ekstern rapport om økonomisk og organisatorisk potensiale for Aure Kommune

Som en støtte til årets budsjettarbeid har kommunedirektøren søkt ekstern bistand gjennom analyse- og utredningsoppdraget «Utredning økonomisk og organisatorisk potensiale for Aure kommune». I anbudskonkurransen ble Telemarksforskning tildelt oppdraget og rapporten finner du her (PDF, 2 MB).

Denne rapporten gir oss et uavhengig blikk fra et fagmiljø utenfor vår egen organisasjon.  Kommunedirektøren vil bruke dette som et kunnskapsgrunnlag i det videre budsjettarbeidet og vurdere forslag til tiltak som ligger i rapporten.