Digital besøkstid i institusjon og omsorgsbolig

Aure kommune har nå innført digital besøkstid ved institusjoner og utvalgte omsorgsboligkompleks. Dette som følge av at myndighetene har innført besøksstans og adgangskontroll, samt at alle fellesaktiviteter er innstilt inntil videre.

  Hva er digital besøkstid?

  Vi ser at både beboere og pårørende savner å se hverandre, og Aure kommune ønsker å gjøre vårt beste for å tilrettelegge for at dere vil kunne holde kontakten i disse vanskelige tidene.

  Digital besøkstid vil si at vi nå vil legge til rette for at beboere i sykehjem eller omsorgsbolig vil kunne ha videosamtaler med pårørende. Vi vil også hjelpe til med telefonsamtaler ved behov.

  Dersom du mottar kommunale tjenester og ønsker å gå til innkjøp av eget nettbrett eller smarttelefon for å kunne ha videosamtaler med dine, så vil vi være behjelpelige slik at du får kommet i orden med de programmene du trenger.

   

  Hvordan besøker du digitalt?

  For brukere

  Ta kontakt med pleiepersonell der hvor du bor og be om bistand til å ringe pårørende. Vi vil hjelpe deg så snart det lar seg gjøre – og etter avtale med din pårørende.

  For pårørende

  Vi opplever redusert kapasitet i flere av våre tjenester. Noen av våre institusjoner følger faste dagsrytmer og bemanningsplaner. Dette medfører at vi har måttet tilpasse den digitale besøkstiden til den enkelte boligen ditt familiemedlem eller venn bor. Informasjon om de ulike programmene for videokonsultasjon finner du lenger ned i skrivet.

   

  Velkommen til digitalt besøk hos oss!

  Aure sykehjem

  Aure sykehjem har en egen telefon til utlån for pasienter som ikke har privat mobiltelefon. Pårørende kan ringe inn til sykehjemmets hovedtelefonnummer og be om å få snakke med sin pårørende.

  Hovedtelefonnummer Aure sykehjem: 71 64 75 12

  For videokonsultasjoner har Aure sykehjem valgt å ta i bruk  Whereby  (se Overhalla kommunes bruksanvisning og ta kontakt med oss). 

  Tilbudet er tilgjengelig på tirsdag og torsdag fra 10.30 til 12.30. Pårørende må ringe hovedtelefonnummer på forhånd for å bestille tid, da det er begrenset med nettbrett tilgjengelig.

  Tustna helse- og omsorgssenter

  For beboere i de 10 kommunale leiligheten ved tidligere Tustna sykehjem tilbys videosamtaler mellom kl 11.00 og 19.00 hver dag. Pårørende må på forhånd ta kontakt per telefon på nummer 71 52 26 60 for å avtale tid. På Tustna helse- og omsorgssenter brukes Skype, Facetime og Komp

  Skype: Tustna sykehjem

  Facetime: tustnahos@outlook.som

   

  Ved helse- og omsorgssenteret finnes det 5 sykehjemsplasser som er leid ut til Kristiansund kommune. Kristiansund kommune har valgt å kjøpe inn en KOMP for disse 5 beboerne. Før samtale må pårørende ta kontakt med avdeling for å avtale samtaletid på telefon 71522660.  Her finner du mer informasjon om Komp fra Kristiansund kommune.

  Gullstein omsorgsboliger

  Hjemmetjenesten tilbyr bistand med videokonsultasjoner for beboere i Gullstein omsorgsboliger alle dager med unntak av fredag og søndag, i tidsrommet 11.00 til 21.00. Fredag og søndag er de tilgjengelige for digitale besøk mellom 15.00-21.00. Pårørende må ringe på forhånd for å bestille tid disse dagene, da det er begrenset med nettbrett tilgjengelig. Timebestilling kan skje alle dager. Mobilnummer for timebestilling er Hjemmetjenesten Sør sin vakttelefon:  91590073

   

  Du vil her ha muligheten til å bruke følgende programmer:

  Facetime:           HjemmetjenestenSor@outlook.com

  Skype:                 HjemmetjenestenSor@outlook.com

  Whereby: Møterom: hjemmetjenestensor eller www.whereby.com/hjemmetjenestensor

  Solbakken bokollektiv

  Solbakken bokollektiv ønsker å bistå beboere og pårørende med å opprettholde kontakten på en best mulig måte. Vi tilbyr derfor nå å hjelpe våre beboere med å betjene digitale verktøy. Dette gjøres ved at pårørende kontakter Solbakken bokollektiv via Skype

  Kontaktnavn på Skype er:

  Nord: Sol Bakken

  Sør: Sør Solbakken

  Fint om en forsøker å unngå å ringe under måltid.

   

  Solbakken nås også selvsagt på telefon som før:

  Nord: 71 64 76 41  evt.: 94 82 41 50

  Sør: 71 64 76 40  evt. : 47 67 59 34

   

  Habiliteringstjenesten som er lokalisert på Skogan

  Kan nås på telefon

  • 959 15 330
  • 971 27 745

   

  Bolig med heldøgns omsorg 

  Kan nås på telefon: 97 73 82 99

   

  Alle epostadresser som er nevnt er kun til bruk for videokonsultasjoner. Dette innebærer at all epost som blir sendt til disse kontoene ikke vil bli lest eller besvart. For kontakt med Aure kommune per epost: postmottak@aure.kommune.no.

   

  Brukerveiledninger

  Skype

  Skype krever at man oppretter egen brukerkonto. Skype tilbyr videokonsultasjoner gjennom datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Det finnes apper man kan laste ned for å forenkle bruken. Se mer på Skypes egen hjemmeside for oppretting av brukerkonto og nedlastning av program. Etter å ha søkt opp din avdeling og lagt denne til i kontaktlisten, kan du ringe oss på det tidspunktet du har bestilt.

   

  Whereby

  Whereby er en app som kan lastes ned på smart mobil eller nettbrett. Man skal i utgangspunktet ikke trenge abonnement, brukernavn eller passord. Men erfaring fra andre kommuner tilsier at pårørende som bruker Android må opprette bruker for å bruke appen. Ved å skrive inn navn på møterom vil du få tilgang. Ansatte vil kontrollere at det er riktig pårørende som tar kontakt før videokonsultasjonen starter. Se egen bruksanvisning laget av Overhalla kommune for detaljert gjennomgang av bruk.  

   

  Facetime

  Facetime er et program for videosamtaler som er forbehold Apple-produkt. Det vil si iPhone, iPad eller Mac. Du må legge til epostadresse til riktig avdeling for å oppnår kontakt. Se Apple sin hjemmeside for en detaljert gjennomgang av bruk.

   

  For spørsmål om ordningen med digital besøkstid kan du ta kontakt med den aktuelle avdelingen.