Dette er vårt nye kommunestyre

Kommunestyret i Aure for perioden 2023-2027 ble konstituert i møte 4. oktober.

Hanne Berit Brekken (Ap) ble valgt til ordfører, mens Henning Torset (H) ble valgt til varaordfører.

Aure kommunestyre 2023-2027

Foran f.v.: Stine Wigum Hagen (Sp), Lillian E. Wessel (H), varaordfører Henning Torset (H), ordfører Hanne Berit Brekken (Ap), Vegard S. Bach (Ap), May Renate Settemsdal (Ap) og MartinJarl Fossland (Ap). Bak f.v.: Jan Frode Johnsen (FrP), Jørn Tore Tømmervåg (Ap), Rita Ormbostad (H), Terje Hals (H), Trygve  Hauge (Ap), Mari Thevik (Ap9; Magnus Leirdal Vaag (Ap), Gunn Helen Lystad (Ap), Jørund Haltbakk (Ap, 1. vara), Eva Therese Beer Width (Sp), Lars Dromnes (Sp), Inge Aukan (KrF). Hogne Hongset (Ap) var ikke til stede da bildet ble tatt. - Klikk for stort bildeForan f.v.: Stine Wigum Hagen (Sp), Lillian E. Wessel (H), varaordfører Henning Torset (H), ordfører Hanne Berit Brekken (Ap), Vegard S. Bach (Ap), May Renate Settemsdal (Ap) og MartinJarl Fossland (Ap). Bak f.v.: Jan Frode Johnsen (FrP), Jørn Tore Tømmervåg (Ap), Rita Ormbostad (H), Terje Hals (H), Trygve Hauge (Ap), Mari Thevik (Ap9; Magnus Leirdal Vaag (Ap), Gunn Helen Lystad (Ap), Jørund Haltbakk (Ap, 1. vara), Eva Therese Beer Width (Sp), Lars Dromnes (Sp), Inge Aukan (KrF). Hogne Hongset (Ap) var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Aure formannskap 2023-2027

Følgende kommunestyremedlemmer ble valgt inn i formannskapet for perioden2023-2027:

F.v: Stine Wigum Hagen (Sp), Lillian E. Wessel (H), varaordfører Henning Torset (H), ordfører Hanne Berit Brekken (Ap), Vegard S. Bach (Ap), May Renate Settemsdal (Ap), Martin Jarl Fossland (Ap)

 

I det konstituerende møtet ble det også valgt medlemmer til hovedutvalg for kommuneutvikling, og gjenopprettet hovedutvalg for helse og oppvekst.

 

Her kan du lese alle møtepapirer fra det konstituerende kommunestyremøtet:

Møteinnkalling og protokoll 4. oktober

 

Vil du vite mer om lokalpolitikk?

Les om politikk og innbyggermedvirkning i Aure