Bjørndalen gjenvinningsstasjon stengt inn til videre

Det er bestemt å stenge Bjørndalen gjenvinnings-stasjon fra og med 1.januar 2020, og det er sendt ut direkte varsel om dette til alle eiere av fritids- og boligeiendommer i tidligere Tustna kommune.

Begrunnelsen for stenging er at det eksisterende anlegget er  vurdert som uforsvarlig å drive videre med hensyn til operatører og kunder.

Driften er derfor innstilt, foreløpig og inn til videre i påvente av valg av lokalitet for en ny gjenvinningsstasjon i Aure kommune.

Aure kommune har fra og med 1. januar 2020 satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS.

Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS.