Beredskap landbruk med husdyrhold - Landbruk Nordvest

Meld deg som husdyravløser!

Mulig behov for reservestyrke for husdyravløsning 

Landbrukstjenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med korona-pandemien. 

Dersom du har relevant bakgrunn/praksis innenfor landbruk med husdyr, oppfordrer vi deg til å kontakte lokale landbrukstjenester om at du er tilgjengelig for oppdrag som avløser for syke bønder.

Kontakt

Landbruk Nordvest SA
Fannestrandvegen 63
6415 Molde
tlf: 46 42 44 00 

Landbruk Nordvest

Tjenesteavdelingen i Landbruk Nordvest SA dekker geografisk store deler av fylket og jobber kontinuerlig med å skaffe flere avløsere, formidle avløsere til sine medlemmer, etablere avløserringer, foreta utlønning av avløsere, rapportere til myndighetene og administrere landbruksvikarer.