Begrenset ferdsel rundt Aure rådhus ved bygging av politistasjon 2023-24

I forbindelse med etablering av ny politistasjon i Aure sentrum, blir i byggeperioden deler av området rundt rådhuset stengt  for ferdsel. 

Aure kommune har etter leieavtale med politiet, startet arbeidet med bygging av ny polititstasjon i første etasje av gamle coop-bygget ved Aure rådhus. Det er Hitra bygg som utfører arbeidene som er forventet ferdige høsten 2024. 

I denne anledningen blir i byggeperioden deler av området rundt rådhuset forbeholdt rigg for prosjektet, og sperret som byggeplass. Det er avsatt parkering for politibiler som framgår av vedlagte riggplan. 

Vi oppfordrer alle besøkende og ansatte ved rådhuset å sikre at politiet alltid har fri passasje slik at de ikke blir hindret i tjenesten.

Riggplan for byggeprosjekt nye Aure politistasjon - Klikk for stort bildeRiggplan for byggeprsojekt nye Aure politistasjon

 

Riggplan byggeprosjekt Aure politistasjon 2023-24 (PDF, 224 kB)