Bedrifter og frivillige lag inviteres til informasjons- og dialogmøte

Frivillige lag og bedrifter i Aure kommune inviteres til informasjon og dialog på Aure rådhus onsdag 12. desember klokka 18.00.

Aktuelle tema:

  • Tilskuddsportalen
  • Hva skjer- kalenderen på aure.kommune.no - Nyttig verktøy for lag og bedrifter!
  • Booking og bruk av lokaler i Aure Arena/Abus/Sør-Tustna idrettsbygg / Kråksundet sjøbruksmuseum,
  • Informasjon fra kulturskolen 
  • Informasjon om kulturminner 
  • Ressurssituasjon på kulturavdelinga
  • Andre

 

Møtet foregår i kommunestyresalen. Bruk inngang fra baksiden.

Velkommen til god dialog!

Kontaktinformasjon

Tove Maridal Monsø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 71 64 74 75

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Lars Kjetil Torset
Driftsleder
E-post
Telefon 71 64 74 60
Mobil 71 64 74 60
Ingvild Bakk
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider
E-post
Telefon 71 64 74 72
Marte Rønningsbakk
Kulturskolerektor og musikklærer
E-post
Telefon 71 64 74 73
Mobil 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure