Avfallstaxi - ReMidt

Hvordan bestiller jeg avfallstaxi, hva kan jeg levere og hvilke regler gjelder for denne ordningen?

Hvem kan benytte seg av avfallstaxien?

Tjenesten er en bestillingstjeneste for alle husholdningsabonnenter i Aure kommune som et tilbud i forbindelse med bortfall av Bjørndalen gjenvinningstasjon på Tustna. Tjenesten videreføres også for tidligere Hamos-kommuner. Ordningen vil på sikt tilbys for alle kunder i ReMidt, men vi trenger mer tid til å få på plass logistikken rundt ordningen.
Kunden bestiller selv via skjema her på hjemmesiden. Tjenesten er gratis og det tilbys to ganger pr. år pr. boenhet/abonnement.

Hva kan du sende med avfallstaxien?

 • Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før
 • Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg
 • Dersom enhet er lagret på pall, på fast underlag, kan større vekt hentes etter avtale
 • Dersom enhet kan trilles på jekketralle, kan større enheter hentes etter avtale
 • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre
 • Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk
 • Oppdraget skal kunne utføres av én person
 • Vi kan hente ordinært avfall med unntak av:
  • Farlig avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Hageavfall
  • Radioaktivt/eksplosiver
  • Bygge og rivningsavfall

Når kommer avfallstaxien?

Etter at du har meldt fra via bestillingsskjema , vil du motta en e-post fra kundesenteret med informasjon om hentedag. Det kan ta inntil 14 dager fra din ordre er registrert til avfallet blir hentet.

For bestilling: Informasjon om bestillingsskjema avfallstaxi