Aure næringsfond - flytting av søknadsfrist høsten 2018

Søknadsfristen 15. august flyttes til 1. oktober.

Hovedmålet med det kommunale næringsfondet er innovasjon og næringsutvikling og den viktigste målgruppen er unge, kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. Søknader til næringsfondet har ingen øvre beløpsgrense. Det kan som en hovedregel tildeles inntil 50% av godkjent kostnad, men tilskuddet må begrenses oppad til kr. 150.000. Tilskuddet skal ha utløsende effekt, dvs være nødvendig før søker satser.

Bedrifter kan søke om støtte til investering, markedsføring og kompetanseheving

Her søker du.

Når du er inne på regionforvaltning sine sider må du registrere ny organisasjon, evt. gå til logg inn. Følg siden instruksene mot ferdig søknad.

Kontaktinformasjon

Tove Maridal Monsø
Rådgiver næring og kultur
E-post
Telefon 71 64 74 75

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure