Aure Legekontor reduserer betjent telefontid

Ny betjent telefontid ved Aure legekontor 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.00. 

For å få frigitt tid til andre oppgaver blir det reduksjon i telefontiden.

Vi oppfordrer til bruk av digitale løsninger. 

Vi kan nås på Helsenorge

Helsenorge kan du bestille time, be om reseptfornyelse, kontakte fastlege med e-konsultasjon og kontakte kontorpersonalet med e-melding.