Aure kulturskole gjenåpner deler av undervisningen

Aure kulturskole gjenåpner noe av undervisningen fra mandag 11. mai. Det er deler av musikkundervisningen som i første omgang starter opp.  Undervisningen i dans og kunst fortsetter som distanseundervisning.

Elever som går på musikk vil få beskjed fra lærer om de skal møte til undervisning eller om det blir videre distanseundervisning.

Plan for delvis gjenåpning innebærer blant annet at alle som har symptomer på sykdom skal holde seg hjemme, kulturskolen skal følge gode renholdsrutiner, begrense tilgang til undervisningssted, god håndhygiene og holde 2 meter avstand.

 

Vi sender ut informasjon til elevene

Nærmere info om oppstart og smittevern blir sendt ut til de elevene som skal starte. Noen er usikker og bekymret angående å starte opp igjen, og det respekterer vi selvsagt. Da er fortsatt distanseundervisning mulig. Ta kontakt med læreren din.