Aure kommune skifter bankforbindelse fra og med 1.januar 2022

Aure kommune har etter en anbudskonkurranse i høst gått over til ny hovedbankforbindelse.

Etter tre år med Hemne Sparebank, har Aure kommune inngått hovedbankavtale med SpareBank1 Nordmøre for de neste tre årene.

Fakturamottakere som i dag mottar faktura på e-faktura eller avtalegiro trenger ikke foreta seg noe. Endringen vil merkes for de som betaler pr. papirfaktura.

I en overgangsfase kan du ha mottatt faktura med et annet bankkontonummer. Benytt alltid bankkontonummeret som står på fakturaen.

De nye kontonumrene som skal benyttes ved betaling av kommunale fakturaer og andre innbetalinger er:

  •  3930 13 22155 (OCR-konto for innbetaling av fakturaer med KID-nummer)
  •  3930 13 22120 (For andre innbetalinger, tilskudd refusjoner uten KID)

Har du spørsmål, kontakt vår økonomiavdeling tlf.nr 91305957 / 91305688