Årsmelding for Aure kommune 2017

2017 var et økonomisk godt år for kommune-Norge, så også for Aure.

Netto overskudd etter finansielle transaksjoner på 8,3 millioner kroner er godt å ha med seg nå som flere store investeringstiltak står i kø. Hovedårsaken til det gode resultater er flere sammenfallende engangsforhold som utgjorde nesten 17 millioner kroner.

 
 
 

Kontaktinformasjon

Olav Eines
Seniorrådgiver
Telefon 71 64 74 05

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure