Angående mobildekning i Aure sentrum

Telenor opplyser om at det må skiftes sikringsskap i basestasjon som har falt ut i Aure sentrum. Dette arbeidet vil bli gjort tirsdag 14. januar.

OPPDATERING 15. januar: Telenor jobber fortsatt med å utbedre feilen med mobilnettet i Aure sentrum og deler av Ertvågøya.