Ungdomslaget Nordlys

Ungdomslaget Nordlys er en aktiv forening med mange aktiviteter, og er kjent for sin oppsetting av teater hvert andre år.
Ungdomslaget har også et aktivt barnelag med aktiviteter tilrettelagt for barn og unge.
Adresse Kontakt Kategori
Ungdomslaget Nordlys
6697 Vihals
Kjell Arne Folde
Org.nr.: 893608362
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner