Lokalmat - noe for deg?

torsdag 19. april 2018, 15.00 - 18.30

Informasjon

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag og Vanylven Bonde og Småbrukarlag inviterer til mobiliseringsmøte for økt produksjon av lokal mat.

Tid og sted: Eidsåtun (Eidså i Vanylven) 19. april 2018 fra kl 15.00 – 18.30

Gratis inngang, kortreist mat.

Påmelding innen 17. april 18 til stein359@gmail.com eller på telefon 91563259.

Program:

15.00 – 15.10 : Velkommen av Gudveig Berge, leder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag
15.10 – 15.40 : Muligheter og utfordringer, Stein Brubæk, lokalmatprodusent
15.40 – 16.40 : Hvilke støtteapparat finnes, Aud Lindset Drågen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) og Bjørg Tronstad (Matnavet på Mære)
16.40 – 17.15 : MAT
17.15 – 17.40 – Randi Aarønæs, Vanylven landbrukskontor
17.40 – 18.00 – Tor Inge Nygård, Hoppid-kontoret i Vanylven
18.00 – 18.30 – Spørsmål og debatt

 

Markedet etterspør lokalmat; mat med en historie og lokal smak både fra turister og norske forbruker.

Her ligger store muligheter for bønder til å lage seg et livsgrunnlag og drift på selv små bruk. Stadig flere vil oppleve noe som er spesielt for distriktet, kvardagen vår, bli med i gardsarbeidet, en fisketur på fjorden og smake maten vår.


Mattradisjoner som er spesielt for bygdene våre er det god grunn å leite frem. Vi har råvarene og mange av disse kan med fordel foredles lokalt i stedet for å gå inn i volumproduksjonen.


Tenk oss inn i framtida når vi har Stadt-tunnelen ferdig. Er vi forberedte på den turist-strømmen vi kan oppleve og den etterspørselen dette vil gi på mat og opplevelser? Skal serveringssteder ha mulighet til å ta ut den verdiskapinga som dette gir en mulighet til må råvareleverandørene starte NÅ.


Vi må tenke samarbeide og lokal verdiskaping. Apparatet står klar men må gjøre seg kjent for landbruket. Dette møtet er et forsøk på å fortelle om hvor godt tilrettelagt støtteapparatet er for de som ønsker å satse på lokalmat. Markedet ligger der, støtteapparatet er tilstede og økonomiske midler finnes.
Sett av ettermiddagen og la deg inspirere!!

 

Arrangør: Møre og Romsdal Bonde- og småbrukerlag og Vanylven bonde- og småbrukerlag

Sted

Eidså i Vanylven
 

Kontakt

Møre og Rosmdal bonde- og småbrukerlag
 

Vanylven bonde- og småbrukerlag
Legg til hendelsen i din kalender