Ansattoversikt


Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289

Vei, vann, avløp og renovasjon

Ansatte i avdelingen Vei, vann, avløp og renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289