Ansattoversikt


Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800

Ved påkjørsel av vilt skal du ringe politivakta.

71 57 52 55

Fosnagata 13
6509 Kristiansund

Vakttelefon 71 64 84 00
483 80 862

Postadresse: Aure Frivilligsentral, Aurdalsvegen 21, 6690 Aure

464 24 400 452 92 001

91173078

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 71 64 74 90
Assistent
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Lærer 71 64 74 90
pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester 71 64 75 48 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Enhetsleder Utvikling og service 71 64 74 66 470 24 510
Lærar 71 64 76 71
Adjunkt 71 52 26 38
Arealplanlegger 71 64 74 52
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 87
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 71 64 74 72
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder skole og integrering 71 64 74 70
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder NAV 55 55 33 33

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

Assistent 71 52 26 38
Adjunkt 71 52 26 38
Assistent SFO 71 64 76 75
Adjunkt/Rådgiver Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 38
Adjunkt 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Pedagogisk leder 918 01 655
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Ungdomsklubbkoordinator
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 43 454 73 848
Adjunkt 71 64 76 75 416 15 389
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 71 64 74 90
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 71 64 75 54/ 95 80 52 02

Lærer 71 64 74 90
Seniorrådgiver 71 64 74 05
Feier 971 26 011
Sanglærer 482 40 577
Sykepleier
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

assistent 71 64 76 71
Assistent 71 52 26 38
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
Barnevernkonsulent 911 09 076
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Miljøterapeut og folkehelsekoordinator/frisklivsveileder 905 67 275
Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
lærar 71 64 76 71
Assistent 71 52 26 38
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
assistent
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Avdelingssykepleier Aure sykehjem 71 64 75 12 913 69 297
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 71 64 75 20 489 99 379
Adjunkt, IKT-ansvarlig 71 52 26 59 922 94 105
Adjunkt, kulturskolelærer 71 52 26 38
Vaktmester 479 08 672
Prosjektmedarbeider Skansen
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Saksbehandler personal 71 64 74 26
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Helsesykepleier 71 64 75 82 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Saksbehandler lønn 71 64 74 23
Lærer 71 64 74 90
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontaktlærer 1. og 2. trinn 71 64 76 75
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer 994 60 522
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Kontorkonsulent 71 64 75 03
Barnepleier 918 20 105
Lærer 71 64 76 36
Saksbehandler/ utvalgssekretær 71 64 74 07
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 89
Fagarbeider 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Arkivleder 71 64 74 02
Fastlege 71 64 75 70
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
Assistent
Økonomisjef 71 64 74 22
Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40
Adjunkt 71 52 26 38
Lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 71 64 75 58 954 27 068
Ergoterapeut 954 46 895
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Lærer 71 64 74 90
Pedagogisk leder 954 46 895
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Musikklærer 957 94 586
Lærer 71 64 74 90
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Vaktmester 902 54 819
lærar 71 64 74 90
Adjunkt 71 52 26 38
IKT ansvarlig skole 71 64 74 24 909 57 744
Fritidsassistent 979 60 738
Prosjektmedarbeider 71 52 26 20
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 71 64 74 33
Assistent
Fagarbeider 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

assistent 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 71 64 74 86
Adjunkt 71 64 76 75
Lærer 71 64 74 90
Rådgiver kultur 71 64 74 75

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Teamleder feier 71 57 42 72 952 31 019
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Assistent 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Konstituert styrer 71 52 26 53 980 63 114
71 64 76 58
Frisklivskoordinator 71 64 76 36
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Lærling 979 84 366
71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)

Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Assistent skole/SFO 71 64 76 75
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 71 52 26 65
Vaktmester 976 16 764
Saksbehandler/ utvalgssekretær 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Aktivitør 483 80 862
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fastlege 71 52 26 45
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Barnevernskonsulent 468 31 675
Adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 915 19 885
Lærer 71 64 74 90
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær 71 64 74 31
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 71 64 74 90
Pedagogisk leder 477 03 485
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Assistent skole/SFO 469 24 745
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Assistent 71 64 74 90
Renholdsleder 71 64 74 71
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 71 64 75 01 482 21 743
Enhetsleder Plan og drift 71 64 74 46 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
Assistent 71 52 26 38
Saksbehandler NAV 71 52 26 25
Adjunkt, Kulturskolelærer 71 52 26 38
Lærer 71 64 76 36
Fastlege 71 64 75 70
Prosjektleder Skansen 71 52 26 26
Flyktningekonsulent 71 64 76 39 911 01 199
Styrer 913 23 794 477 03 485
Styrer Stemshaug barnehage 913 23 794
Personalleder 71 64 74 35
Assistent 71 52 26 38
Assistent

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

assistent/reinhaldar 71 64 76 71
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984
Undervisningsinspektør Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 38
Saksbehandler 71 64 74 19
Lærer 71 64 74 90
Lektor 71 52 26 38
Saksbehandler 71 64 75 50
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi 71 64 74 18
Logoped/ spesialpedagog 71 64 76 38
Vaktmester 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 71 64 74 88
Konstituert enhetsleder barnehage 71 64 74 69 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem 71 52 26 62
Assistent skole og SFO 71 64 58 73
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Fagarbeider 71 64 74 90
Kontorsjef/Assistent Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 44
Lektor 71 52 26 38
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
Adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 71 52 26 80 902 75 361
Inspektør voksenopplæring 71 64 76 37
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47
Programrådgiver flyktningetjenesten (man, tirs, tors) 71 64 76 34 416 05 703
assistent 477 03 485
Kultur- og Næringssjef 979 67 260
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
Vei/drift og vedlikehold 957 74 828
IKT 71 64 74 21 979 60 739
Lærer 71 64 74 90
Adjunkt 71 52 26 38
Adjunkt 71 52 26 38
Styrer 71 64 76 77 900 47 074
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77
Fagarbeider 71 64 74 90
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 71 64 76 58
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider Skansen
pedagogisk leder 979 84 366
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler lønn 71 64 74 25
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Pedagogisk leder
Kjøkkensjef Aure 71 64 75 56 71 64 75 55
Barnepleier 979 84 366
Driftsoperatør vei 957 74 828
Lærer 71 64 74 90
Vaktmester 71 64 74 82 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 71 64 75 20
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502
Danser, Operaen 922 90 769
pedagogisk leder 477 03 485
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795
Adjunkt 71 52 26 38
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 71 64 75 10

Aure Arena

Ansatte i avdelingen Aure Arena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultur- og Næringssjef 979 67 260

Aure barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Aure barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 71 64 74 90
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Lærer 71 64 74 90
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 87
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 89
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 71 64 74 86
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Vikar 71 64 74 90
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure barneskole 71 64 74 88
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90

Aure kulturskole

Ansatte i avdelingen Aure kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sanglærer 482 40 577
Adjunkt, kulturskolelærer 71 52 26 38
Musikklærer 994 60 522
Musikklærer 957 94 586
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Adjunkt, Kulturskolelærer 71 52 26 38
Assistent

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

Danser, Operaen 922 90 769

Aure legekontor

Ansatte i avdelingen Aure legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 70

Telefontider:

15. april - 14. oktober: 08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.45

15. oktober - 14. april: 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.15

Aure legekontor har personalmøter tirsdager i oddetallsuker klokken 08.00-  09-30.

SMS hele døgnet til 2097

71 64 75 70
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Sykepleier
Fastlege 71 64 75 70
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Fastlege 71 64 75 70

Aure sentrumsbarnehage

Ansatte i avdelingen Aure sentrumsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Assistent 918 01 655
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Barnepleier 918 20 105
Førskolelærer 917 97 385
Assistent 918 20 105
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Pedagogisk leder 917 97 385
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Stemshaug barnehage 913 23 794
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Konstituert enhetsleder barnehage 71 64 74 69 934 00 879
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77

Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 911 09 076
Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 71 64 75 58 954 27 068
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Saksbehandler/ utvalgssekretær 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Barnevernskonsulent 468 31 675

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 74
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 71 64 75 54/ 95 80 52 02

Feiing

Ansatte i avdelingen Feiing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 971 26 011
Teamleder feier 71 57 42 72 952 31 019

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut og folkehelsekoordinator/frisklivsveileder 905 67 275
Frisklivskoordinator 71 64 76 36

Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659

Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 57
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Vaktrom sør 71 64 76 40
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
71 64 76 58
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 71 64 76 58

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 03
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Miljøterapeut og folkehelsekoordinator/frisklivsveileder 905 67 275
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontorkonsulent 71 64 75 03
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Psykolog

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
Helsesykepleier 71 64 75 82 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Jordmor 900 17 766

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 71 64 75 48 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Fritidsassistent 979 60 738
Kreftsykepleier 990 86 632
Hanne Beate Mæle
Aktivitør 483 80 862
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 71 64 75 01 482 21 743
Avdelingssykepleier Tustna 71 52 26 80 902 75 361
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47
Sekretær 71 64 75 10

IKT-avdeling

Ansatte i avdelingen IKT-avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT ansvarlig skole 71 64 74 24 909 57 744
IKT 71 64 74 21 979 60 739

Kontaktpersoner kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53

Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Renholdsleder 71 64 74 71
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502

Kontaktpersoner landbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40

Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 43 454 73 848
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
Kontorsjef/Assistent Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 44

Kultur og Næring

Ansatte i avdelingen Kultur og Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 71 64 74 72
Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40
Rådgiver kultur 71 64 74 75

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Kultur- og Næringssjef 979 67 260

Lønn

Ansatte i avdelingen Lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler lønn 71 64 74 23
Saksbehandler lønn 71 64 74 25

NIBR - Brann- og redningtjenester

Ansatte i avdelingen NIBR - Brann- og redningtjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
110
71 57 42 50

Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Styrer 71 64 76 77 900 47 074
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
pedagogisk leder 979 84 366
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Barnepleier 979 84 366
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366

Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 71 64 76 58

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler personal 71 64 74 26
Personalleder 71 64 74 35

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 71 64 74 52
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Vaktmester 479 08 672
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Vaktmester 902 54 819
Vaktmester 976 16 764
Vaktmester 917 27 992
Vaktmester 915 19 885
Renholdsleder 71 64 74 71
Enhetsleder Plan og drift 71 64 74 46 905 00 878
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Vaktmester 979 83 053
Vaktmester 916 16 408
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
Vei/drift og vedlikehold 957 74 828
Driftsoperatør vei 957 74 828
Vaktmester 71 64 74 82 917 74 966
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502