Ansattoversikt


Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.

Skolehelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Skolehelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.