Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent/ HTV 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Tillitsvalgte og verneombud

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte og verneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent/ HTV 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet